Cryo.s 2 ml, inwendige schroefdraad

Artikel: 121261

Cryo.s™, U-bodem, PP, 2ml, 12,5x48mm, dop

Artikel: 121263

Cryo.s™, U-bodem, PP, 2ml, 12,5x48mm, label

Artikel: 121277

Cryo.s™, U-bodem, PP, 2ml, 12,5x48mm, label

Artikel: 121278

Cryo.s™, U-bodem, PP, 2ml, 12,5x48mm, label

Artikel: 121279

Cryo.s™, U-bodem, PP, 2ml, 12,5x48mm, label

Artikel: 121280

Cryo.s™, U-bodem, PP, 2ml, 12,5x48mm, label

Artikel: 122261

Cryo.s™, U, sta-rand, 2ml, PP, schroefdop, STERIEL

Artikel: 122263

Cryo.s™, U, sta-rand, 2ml, PP, neutrale schroefdop, STERIEL

Artikel: 122277

Cryo.s™, U, sta-rand, 2ml, PP, groene schroefdop, STERIEL

Artikel: 122278

Cryo.s™, U, sta-rand, 2ml, PP, gele schroefdop, STERIEL

Artikel: 122279

Cryo.s™, U, sta-rand, 2ml, PP, blauwe schroefdop, STERIEL

Artikel: 122280

Cryo.s™, U, sta-rand, 2ml, PP, rode schroefdop, STERIEL