หมายเลขรายการ: 607107

PIPETTE, 10 ML, GRADUATED 1/10 ML, STERILE,

BULK PACKAGING, 25 PCS./BAG

ข้อมูลพื้นฐาน

คำอธิบาย: PIPETTE, 10 ML, GRADUATED 1/10 ML, STERILE,
BULK PACKAGING, 25 PCS./BAG
จำนวน/กล่อง: 500
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 25

บรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก/กล่อง: 4,76 kg
ขนาดของกล่อง: 380 x 282 x 184 mm
จำนวน/กล่อง: 500
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 25
PAL: 45000