หมายเลขรายการ: 606107

PIPETTE, 5 ML, GRADUATED 1/10 ML, STERILE,

BULK PACKAGING, 25 PCS./BAG

ข้อมูลพื้นฐาน

คำอธิบาย: PIPETTE, 5 ML, GRADUATED 1/10 ML, STERILE,
BULK PACKAGING, 25 PCS./BAG
จำนวน/กล่อง: 500
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 25

บรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก/กล่อง: 4,46 kg
ขนาดของกล่อง: 380 x 282 x 146 mm
จำนวน/กล่อง: 500
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 25
PAL: 45000