หมายเลขรายการ: 659190

TERASAKI PLATE, 60 WELL, PS, CLEAR, TC,

STACKABLE, LID, 150 PCS./FOLDING CARTON

ข้อมูลพื้นฐาน

คำอธิบาย: TERASAKI PLATE, 60 WELL, PS, CLEAR, TC,
STACKABLE, LID, 150 PCS./FOLDING CARTON
จำนวน/กล่อง: 1200
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 150

บรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก/กล่อง: 21,10 kg
ขนาดของกล่อง: 490 x 400 x 360 mm
จำนวน/กล่อง: 1200
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 150
PAL: 9600