หมายเลขรายการ: 653190

TERASAKI-PLATE, 60 WELL, PS, 83,3/58 MM, CLEAR,

TC, WITH LID, 120 PCS./BAG

ข้อมูลพื้นฐาน

คำอธิบาย: TERASAKI-PLATE, 60 WELL, PS, 83,3/58 MM, CLEAR,
TC, WITH LID, 120 PCS./BAG
จำนวน/กล่อง: 480
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 120

บรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก/กล่อง: 8,90 kg
ขนาดของกล่อง: 295 x 390 x 365 mm
จำนวน/กล่อง: 480
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 120
PAL: 19200