หมายเลขรายการ: 653180

TERASAKI-PLATE, 60 WELL, PS, 83,3/58 MM, CLEAR,

TC, WITH LID, 10 PCS./BAG

ข้อมูลพื้นฐาน

คำอธิบาย: TERASAKI-PLATE, 60 WELL, PS, 83,3/58 MM, CLEAR,
TC, WITH LID, 10 PCS./BAG
จำนวน/กล่อง: 270
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 10

บรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก/กล่อง: 4,87 kg
ขนาดของกล่อง: 295 x 195 x 370 mm
จำนวน/กล่อง: 270
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 10
PAL: 21600