หมายเลขรายการ: 653081

COVER GLASS, 76/51 MM, FOR MICROTEST PLATES,

50 PCS./BAG

ข้อมูลพื้นฐาน

คำอธิบาย: COVER GLASS, 76/51 MM, FOR MICROTEST PLATES,
50 PCS./BAG
จำนวน/กล่อง: 5000

บรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก/กล่อง: 8,50 kg
ขนาดของกล่อง: 275 x 230 x 330 mm
จำนวน/กล่อง: 5000