ขวดแก้วเพาะเลี้ยงเซลล์ที่มีฝาปิดตัวกรอง

รายการ: 658175

CELL CULTURE FLASK, 250 ML, 75 CM², PS, RED FILTER SCREW CAP, CLEAR, CELLSTAR® TC, STERILE, 5 PCS./BAG

รายการ: 660175

CELL CULTURE FLASK, 550 ML, 175 CM², PS, RED FILTER SCREW CAP, CLEAR, CELLSTAR® TC, FLAT FLASK DESIGN, STERILE, 5 PCS./BAG

รายการ: 661175

CELL CULTURE FLASK, 650 ML, 175 CM², PS, RED FILTER SCREW CAP, CLEAR, CELLSTAR® TC, HIGH FLASK DESIGN, STERILE, 4 PCS./BAG

รายการ: 690175

CELL CULTURE FLASK, 50 ML, 25 CM², PS, RED FILTER SCREW CAP, CLEAR, CELLSTAR® TC, STERILE, 10 PCS./BAG