หมายเลขรายการ: 627860

CELLVIEW CELL CULTURE DISH, PS, 35/10 MM,

GLASS BOTTOM, 1 COMPARTMENT, TC, STERILE,
10 PCS./BAG

ข้อมูลพื้นฐาน

คำอธิบาย: CELLVIEW CELL CULTURE DISH, PS, 35/10 MM,
GLASS BOTTOM, 1 COMPARTMENT, TC, STERILE,
10 PCS./BAG
จำนวน/กล่อง: 40
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 10

บรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก/กล่อง: 0,34 kg
ขนาดของกล่อง: 195 x 145 x 125 mm
จำนวน/กล่อง: 40
จำนวน/บรรจุภัณฑ์ย่อย: 10
PAL: 22400