Filterpipetpunten Low Retention

Artikel: 738265

Sapphire bakje, 96x300µl low retention tips, PP,
steriel

Artikel: 750265

Sapphire bakje, 96x1250µl low retention, PP, ST

Artikel: 771265

Sapphire bakje, PP, 96x10µl, low retention tips,
steriel

Artikel: 772265

Sapphire bakje, 100 filtertips, 100µl

Artikel: 773265

Sapphire bakje, PP, 96x20µl low retention tips,
steriel