Tubes 5 ml

Article: 115101

Tube 5ml, PS, 12x75mm, Fd R, transparent, 250 PCS./sachet

Article: 115201

Tube 5ml, PP, 12x75mm, Fd R, transparent, 250 PCS./sachet

Article: F2003

Tube FALCON 5ml, PS, Stérile , avec bouchon, [12 x 75 mm], emballage individuel

Article: F2058

Tube FALCON 6ml, PS, Stérile [12 x 75 mm]

Article: GOTH5

Tube à Hémolyse 5ml, PS, [13x75 mm]

Article: TH5

Tube à hémolyse 5ml, PS, [Ø13xØ11x75 mm]

Article: TH5E

Tube à hémolyse 5ml, PS, étiquette vierge [Ø13xØ11x75 mm]

Article: TH5P

Tube à hémolyse 5ml, PP, [Ø13xØ11x75 mm]

Article: TH5PS

Tube à Hémolyse, 5 ml, PP, irradié, bouchon à ailettes, [Ø13xØ11x75 mm]

Article: TH5S

Tube à Hémolyse, 5 ml, PS, irradié, bouchon à ailettes, [Ø13xØ11x75 mm]