1536 Well LoBase Microplatten

Artikel: 783075

MICROPLATTE, 1536 WELL, PS, F-BODEN, WEISS,
LOBASE, LUMITRAC 200, MED. BINDING, 15 ST./BTL.

Artikel: 783076

MICROPLATTE, 1536 WELL, PS, F-BODEN, SCHWARZ,
LOBASE, FLUOTRAC 200, MED. BINDING, 15 ST./BTL.

Artikel: 783095

MICROPLATTE, 1536 WELL, PS, F-BODEN, µCLEAR®,
WEISS, LOBASE, MED. BINDING, 15 ST./BTL.

Artikel: 783096

MICROPLATTE, 1536 WELL, PS, F-BODEN, µCLEAR®,
SCHWARZ, LOBASE, MED. BINDING, 15 ST./BTL.

Artikel: 783101

MICROPLATTE, 1536 WELL, PS, F-BODEN, LOBASE,
TRANSPARENT, 15 ST./BTL.